Meddelelse omkring ændringer af telefontiden.

Fra den 1/3 2020 vil det ikke længere være muligt, at tale med lægerne i telefonen om morgenen.

I stedet for indfører vi akuttider, alle hverdage fra kl. 8.30 til 11.30, hvor man kan møde op i klinikken, hvis man har en akut problemstilling man ønsker tilset.

Der vil i akuttiden være tale om korte konsultationer, hvor der tages stilling til den akutte problemstilling. Lægerne og sygeplejerskerne passer sammen den åbne konsultation, og du kan således ikke anmode om konsultation hos en bestemt læge i dette tidsrum.

Baggrunden for denne ændring er et ønske om, at bruge mere tid på personlig kontakt.

En akut problemstilling er hvis du har:

  • Akut opståede smerter eller akut forværring af kendte smerter.
  • Akut opståede infektioner eller akut forværring af infektioner.
  • Akutte skader
  • Andre akutte problemstillinger opstået indenfor 1-2 dage

Hvis man møder op i akuttiden vil følgende ske:

  1. Sekretæren vil bede om dit gule sundhedskort og spørge ind til din problemstilling med formål, at vurdere om det er akut eller om det kan vente til en almindelig tid hos lægen.
  2. Hvis det er akut, vil du blive bedt om at vente og efterfølgende blive kaldt ind til konsultation, hos enten en læge eller sygeplejerske.
  3. I konsultationen vil vi behandle den akutte problemstilling.

Denne ændring medfører, at svar på prøver og undersøgelser fremadrettet vil ske via mail, hvorfor det er vigtigt, at du som patient er oprettet i vores system.

Det er fortsat muligt at kontakte sekretæren alle hverdage fra kl. 8.00 til 15.00 for bestilling af tid, fornyelse af recepter og spørgsmål m.v.

I særlige tilfælde vil lægen have mulighed for at ringe tilbage til dig.

Ved behov for akut lægehjælp kan vi altid kontaktes på akut-telefonen: 97405200 – tast *