Meddelelse vedr. coronavirus.

Meddelelse vedrørende coronavirus

På baggrund af den seneste tids udvikling verden over med spredning af corona virus, har Sundhedsstyrelsen udsendt retningslinjer for håndtering af situationen. For Lægeklinikken Brotorvet betyder det, at patienter under mistanke for at være smittet med coronavirus, i videst muligt omfang bør undgå fremmøde i konsultationen.

Man må mistænke coronavirus efter følgende kriterier: 

Ophold inden for de sidste 14 dage før symptomdebut i områder, hvor der formodes at være udbredt transmission af coronavirus

ELLER 

Har inden for de seneste 14 dage før symptomdebut haft tæt kontakt med en person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, coronavirus

OG 

Har symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber (≥38 grader), og enten hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer og kliniske fund, der kan give mistanke om coronavirus

Tætte kontakter defineres som: 

Personer fra samme husstand, som er mistænkt for, eller har fået påvist, coronavirus

Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19 

Personer, som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19, fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.

Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale, person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19 

Personer, som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19  

Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Passagerer i fly siddende 2 sæder til alle sider inkl. modsatte side af gang fra person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19, samt personale, der har håndteret den pågældende sektion.  

Lande, hvor der pr 24/2, hvor der er set spredning af coronavirus:

Kina, Singapore, Hong Kong, Japan, Syd Korea, Iran, Italien Regionalt (Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto)

Sygdommen har i langt de fleste tilfælde et mildt udtryk, men hos ældre og svækkede personer er der risiko for alvorligere sygdomsforløb

Man kan forebygge smitte fra coronavirus ved

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte. 

Med venlig hilsen

Lægeklinikken Brotorvet