Afhængighedsskabende medicin

JUNI 2019: Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der indskærper rammerne for ordination af afhængighedsskabende eller vanedannende medicin.

Som det fremgår af navnet, kan man risikere at blive afhængig, hvilket, såfremt det er muligt, bør undgås. Vejledningen skal på samme tid sikre patientsikkerheden og forebygge afhængighed. Mange af disse præparater kan udover at medføre afhængighed også have bivirkninger, som blandt andet kan påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne samt udløse svimmelhed og faldtendens.

Det vil i praksis betyde, at man som udgangspunkt ikke længere kan få udleveret visse former for medicin telefonisk eller via hjemmesiden.

Det drejer sig om beroligende og angstdæmpende medicin, sovemedicin, smertestillende medicin i form af morfinpræparater og morfinlignende præparater, ADHD medicin, visse antihistaminer og epilepsimedicin.

I stedet kan man, såfremt disse præparater står på ens medicinliste, få dem fornyet ved at bestille tid til konsultation i klinikken. Kun undtagelsesvist vil der kunne laves særaftaler.

Der vil som udgangspunkt kun blive fornyet medicin til maksimalt en måneds forbrug.

Der vil være tilbud om nedtrapningsplan af afhængighedsskabende medicin samt en årlig samtale til gennemgang af medicin og vurdering af fortsat behov.

Vejledningen kan læses her:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200176