Klinikken holder åben – stort set som vanligt.

Et lidt forsinket godt nytår skal lyde fra Lægeklinikken Brotorvet.

Covid epidemien raser stadig og med stramme restriktioner, og det lader til at fortsætte nogen tid endnu.  De gælder dog ikke for almen praksis, som anses for at være kritisk funktion. Vores opfordring er derfor, at man uændret søger læge, såfremt man har behov for det. Det gælder akutte ting samt kronikerkontroller. Vi tænker, at man får taget prøver til årskontrol for diabetes, KOL og blodtryk, hvorefter vi giver telefonisk svar.

Vi skal undgå, at muligt Covid positive patienter møder frem i klinikken, og derfor vil tidsbestilling være visiteret, hvilket betyder, at man skal ringe først. I nogle tilfælde vil sekretærerne være nødsaget til at vurdere, at noget godt kan vente til senere.

Vi vil i større omfang benytte videokonsultationer, hvor det skønnes anvendeligt.

Derudover skal vi anmode om, at man i muligt omfang kommer alene til klinikken. Det gælder naturligvis ikke i alle tilfælde som ved børneundersøgelser, tolkebistand og andet. Nødklinikken vil også blive benyttet i større omfang.

Vi gør opmærksom på, at læger og øvrigt personale er vaccineret mod Covid og derfor ikke udgør en smitterisiko.

Med venlig hilsen

Lægeklinikken Brotorvet

Du kan tale med lægen via vores app til video-konsultation.
Klik her for at læse, hvordan det fungerer.

Husk, at du stadig gerne må ringe til klinikken – Corona-virus eller ej. Læs mere i vores meddelelse til alle patienter.